Het is voor mij een groot voorrecht en een fortuin geweest om op een gegeven moment met Josje in contact te komen. Zij kwam als het ware als geroepen op een moment waarop ik worstelde met het op een rij zetten van mijn gedachten over een heikel en complex thema.

En hoewel ik nog steeds niet goed de vinger kan leggen op het talent waar Josje in zo ruime mate over beschikt, zou ik het zoeken in de richting van een bijzondere vorm van conflictoplossing, waarbij Josje in staat is om bij het aanhoren van twee tegenstrijdige waarheden, een ‘derde waarheid’ te formuleren die de twee voorgaande omvatten kan, waarmee dus het conflict letterlijk opgelost wordt.