Josje bood mij een betrokken en veilige plek om open te zijn over mijn gedachten. Met gerichte vragen kon zij mij laten voelen wat er nu echt voor mij aan de orde is. Tot mijn verwondering gaf zij mij structuur in mijn besef en in een context die ik kon begrijpen. Om zeker van een paar zaken te zijn heb ik een uittreksel van mijn geboorteakte opgevraagd om mijn precieze geboorte tijd te weten. En dat gaf duidelijkheid in een verslag wat zij mij daags na ons gesprek nog stuurde, waarin zij aan de hand van mijn horoscoop een nog nadere duiding gaf van waar de essentie van mijn waarneming en ervaren ligt op dit moment. Ook riep dat vragen op over kwetsbare zaken, die ik nu onder ogen kan komen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het gesprek met Josje als heel waardevol heb ervaren en dat ik echt daardoor nu op een andere manier naar de kwetsbare delen in mijzelf kan kijken. De zorgvuldigheid waarmee zij haar lezing van mij heeft gedaan, heeft mij diep geraakt. Zoiets gun ik anderen ook.